SZIROM
Szieberth bert Művészetoktatás

Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PÉCS - GYÁRVÁROS
fejlec

Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola „Határtalanul” program 2019.

Fejedelmek nyomában – Dél -Erdély, Kalotaszeg, Partium
2019. IX.18.-2019.IX.21.


1. nap:
Reggel 6 órakor indultunk a Budai vám Tesco parkolójából. 11 órakor érkeztünk Aradra, ahol megkoszorúztuk a szabadságszobrot.
Majd Marosillyebe utaztunk Betlehen Gábor szülőhelyére.


Déva várához érve elolvastuk Kőmíves Kelemen balladáját és siklóval felmentünk a várba, ami először nagyon rémisztőnek tűnt, de a kilátás nagyon csodás volt és így mindannyian körbejártuk a várat.


Este Algyógyra mentünk, ahol elfoglaltuk az ifjúsági szállást. Közvetlenül a szállás mellett állt egy különleges, középkori körtemplom.


2. nap:
Meglátogattuk Vajdahunyad várát, a Hunyadi család várkastélyát. Több órát töltöttünk a várban, ahol megnéztük a lovagtermet, hálószobát, vár kutat, kínzókamrát és még sok különleges helyet. Mindenki nagyon jól érezte magát.

erdely_2019__erdely_2019__04__.jpg   erdely_2019__erdely_2019__05__.jpg

Gyulafehérváron elmentünk a székesegyházba, ahol nagy történelmi személyiségek síremlékeit és emléktáblái vannak, például Hunyadi János öcsének szarkofágja és Mátyás király sírhelye. Elsétáltunk a várfalhoz, amely az egész belvárost körülveszi. A sétánkon végig gyönyörű épületek és szobrok mellett haladtunk.
Kolozsvárra érve meglátogattunk egy iskolát, ahol közös felfedező városnéző kirándulásra mentünk a helyi hetedikes diákokkal. A kirándulás során megnéztük Mátyás király szülőházát és Bocskai István erdélyi fejedelem szülőházát is. A főtéren megcsodáltuk a Mátyás szoborcsoportot, amely a város egyik szimbóluma. A kis idegenvezetőinkkel összebarátkoztunk, „interjút” készítettünk és megígértük egymásnak, hogy tartjuk a kapcsolatot. A második nap éjszakáját egy kolozsvári kollégiumban töltöttük, amely igazán szép és nagyon modern volt.


3. nap:
A harmadik napot a Tordai sóbánya látogatásával kezdtük. Érdekes látvány volt a falra mindenhol kicsapódott só látványa, különleges volt hallani a visszhangot is. Sok lépcső megmászása után beérkeztünk a belső bányaterembe, ahol szabadidős tevékenységre is volt lehetőségünk. Az óriáskerékre ültünk fel a legtöbben, de volt még csónakázási lehetőzés, pingpong és játszótér.
Pizza ebéd elfogyasztása után a Tordai-hasadékban túráztunk. Függő hidakon és keskeny járatokon vezetett az utunk, amit a nagyon kalandosnak éltünk meg, és a csodás látvány mindenkit elvarázsolt.


Körösfőn a kalotaszegi református templomot néztük meg, ahol a kazettás mennyezet nagyon szép volt. Majd Vársonkolyos felé vettük utunkat, ahol egy turista szálláson töltöttök az éjszakát.


4. nap:
A negyedik napon a Révi szorost és Zichy barlangot kerestük fel. A túra nagyon izgalmas és szép volt, a barlang pedig egy különleges élmény. A túra után kicsit megfáradva Nagyváradra indultunk.


Nagyváradi ebéd és rövid városnézés után Mélykeréknél léptük át a határt, és este nyolc órára értünk a Budai vámi Tesco parkolójába.

Szieberth Róbert Általános Iskola 7. évfolyamos diákjainak nagy élményt nyújtott a kirándulás, amelyen Erdély számos történelmi, természeti és kulturális látnivalóját csodálhattuk meg.

megjelent: 2019. 10. 08. | 20:39

Manóműhely iskolaelőkészítő foglalkozások

megjelent: 2019. 10. 08. | 19:39

Köszönet


A köszönet, tisztelet és hála szavai Haász János önkormányzati Képviselő Úrnak szólnak!

Iskolánk területi képviseletét látja el Haász János képviselő Úr!

Mióta ismerjük, soha nem csalatkoztunk benne, a kimondott szó ereje és igazsága tükrözi emberségét, humánumát, egyenes, tiszta személyiségét! Munkája hiteles, értékteremtő, elismerésre méltó! Az évek során megszámlálhatatlanul sok értéket, programot, lehetőséget, fejlesztést, eredményt köszönhetünk a képviselő Úrnak. Mindig első szóra eljött közénk és meghallgatott bennünket, sziklaszilárdan támogatta elképzeléseinket, törekvéseinket! Segített megvalósítani anyagi, erkölcsi és etikai támogatások sokaságával iskolánk fejlesztéseit. Képviselő Úr segítségével szépült meg és épült újjá a zenetermünk, átalakultak a mellékhelyiségek, csodaszép tankonyhát avattunk együtt és hamarosan megújul az iskola kis előkertje is. Megértette velünk, hogy sok kicsi, sokra megy! Hogy lépésről lépésre, nagy kitartással és elszánással közelebb lehet jutni a céljainkhoz, az álmainkhoz. Tőle mindig bátorító, támogató, segítő szavakat, tanácsokat kaptunk, kapunk. Mindig és mindenkor velünk volt és van, jóban, rosszban! Együtt örül az örömeinknek és együtt érez velünk a gondjainkban, nehézségeinkben. Mindig eljön közénk, a szürke, munkás hétköznapokban ugyanúgy, mint a ragyogó, díszes ünnepeinkre is, így válhatott az évek során iskolánk hiteles képviselőjévé! Megtanultuk Tőle, hogy kitartónak kell lenni, hogy nem szabad elengedni a céljainkat, hogy következetesen kell küzdeni és tenni a gyárvárosi Közösségért!

Tanít bennünket és tesz értünk a bölcsességével, éleslátásával, tudásával, tapasztalataival, tisztességével, emberségével!

Szívből köszönjük Képviselő Úrnak az eddigi eredmények sokaságát és szeretnénk, ha továbbra is együtt munkálkodhatnánk! Kívánunk további nagyon szép sikereket és eredményeket Önnek sok szeretettel és hálával:

a gyárvárosi iskola Közösségemegjelent: 2019. 10. 08. | 19:35


kereszt

"Van, akinek az a sorsa, hogy örökké a szívedben maradjon, még ha távozik is az életedből."
Becca Lee


Szomorúan, megtört szívvel tudatjuk, hogy

dr. Zörényi Józsefné /1949-2019/
tanárnő, igazgatóhelyettes a gyárvárosi „égi tanári karban” folytatja tovább életművét.Ilike néni sok-sok nemzedéket tanított példaértékűen oroszra, magyar irodalomra és nyelvtanra Gyárvároson egészen nyugdíjba vonulásáig. Tanítványait szaktanárként és osztályfőnökként szeretetre, önzetlenségre, megértésre, érző emberségre nevelte és tanította. Igazgató helyettesi munkáját a humánum tisztasága és a kollegiális hozzáállás, a gyárvárosi értékek megőrzése és megteremtése jellemezték. Szíve és lelke Gyárvárosért, a gyermekekért és a szülőkért, a Közösségért dobogott. Mosolyában, pillantásában a gyárvárosi létezés különleges mítosza tükröződött.
Életének nehéz, embert próbáló pillanataiban megtört szívvel, de rendületlen emberséggel végezte tovább tevékenységeit. Szüntelenül és állhatatosan tette a dolgát.
Nyíltszívű, kedves, támogató, odaadó Kolléga volt. Felnőttek és diákok beavatták õt személyes gondjaikba. Megbízhattak benne, őszinte figyelemre, megértésre találtak nála. Szilárd értékrenddel bíró, igazi egyéniség volt.
Utolsó útjára 2019. október 11-én, déli 12 órakor kísérjük a pécsi Köztemetőben.
Nagyon fog hiányozni. Emlékét őszinte szívvel, tisztelettel, hálával őrizzük.


"Nem vagyok messze ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd jól van minden.
Meg is fogod találni lelkemet,
és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetemet."

Szent Ágoston

gyertyak.png


megjelent: 2019. 10. 07. | 13:30


kereszt

"A gyárvárosi iskola Közössége" őszinte fájdalommal, szomorú szívvel tudatja, hogy egykori Kolléganőnk,

Marton Márta
matematika-fizika szakos tanárnő
76 éves korában váratlanul távozott közülünk.

Hihetetlen, hogy szigorú, de emberséget sugárzó, tiszteletet parancsoló tekintete nem vigyázza már tanítványait, kollégáit, szeretett családját.

1970-től egészen nyugdíjazásáig volt iskolánk megbecsült és elismert pedagógusa. Szaktanárként és osztályfőnökként generációk sorát okította, személyes példájával nevelte és vezette be a nagybetűs Életbe.

Tanítványai, kollégái tisztelték pedáns, makulátlan megjelenését, a hófehér köpeny egyben emberi tisztaságát is jelezte. A társadalmi változások sem törték meg egyenes jellemét, mindig hű maradt hitéhez, értékrendjéhez, önmagához. Nem az érvényesülni akarás vágya, hanem a becsület, a tisztesség vezérelte tetteit, egész életét. Maximalista volt a diákjaival, de saját magával szemben is, mindenkiből a legtöbbet, a legjobbat próbálta kihozni.

Határozott egyénisége, tudása, műveltsége ugyanúgy megmarad emlékeinkben, mint segítőkészsége, jólelkűsége, humora vagy örökös tenni akarása.

Egy imádsággal búcsúzunk Tőle:
"Hiszem az örök életet.
Hiszem, hogy ott enyémek lesznek
azok az értékek,
melyeket most nélkülözök,
és hogy odaát csodaszép
otthonom lesz tele színekkel,
zenével, a virágok hajladozásával
és szeretteim arcával!"

Marton Márta Tanárnőt 2019. október 4-én, 13.30 órakor kísérjük utolsó útjára. Temetése a pécsi Köztemető Szent Mihály Kápolnájában lesz.

Emlékét kegyelettel és őszinte szívvel őrizzük, szellemi hagyatékát tovább adjuk a felnövekvő generációknak!


gyertyak.png


megjelent: 2019. 09. 17. | 11:55

Elektronikus napló használataIskolánk elektronikus naplója a következő címen érhető el:
https://klik027230008.e-kreta.hu/


Egy kis segítség a használathoz:
megjelent: 2019. 09. 17. | 11:55

Tanévnyitó ünnepélyKedves Szülők, Nagyszülők, kedves Tanítványaink!


Tanévnyitó ünnepély: szeptember 1. (vasárnap) 16.30 iskola udvara.
Kérek mindenkit, hogy ünnepi öltözékben jelenjen meg!


tanevnyito__20190828.jpg


megjelent: 2019. 08. 28. | 10:55

TájékoztatóKedves Szülők, Nagyszülők, kedves Tanítványaink!A közelgő új tanévvel (2019- 2020. tanév) kapcsolatban néhány fontos információt szeretnék megosztani Önökkel, Veletek!


A szünetben még egy alkalommal lesz ügyelet 9.00 - 13.00 -ig, melynek időpontja augusztus 21.


Felhívom a kedves Szülők figyelmét, hogy a tanévkezdésre tegyék rendbe az alábbi dokumentumokat:
- a tanuló személyes iratai (személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya, diákigazolvány)
- hátrányos , illetve halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat
- gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat


Kérem, hogy mindenki fizesse be a szeptemberi étkezését a gyermeke számára!


A Nőegylet által étkezési támogatásban részesülő diákok számára továbbra is a Nőegylet vállalja az étkezés kifizetését.
Az új tanulók étkezési támogatásának elbírálása még augusztusban megtörténik és erről értesítjük a kedves Szülőket!


A étkezések befizetésének időpontjait és helyszíneit hamarosan feltesszük az iskola honlapjára!


Felkészítés az osztályozó -és javítóvizsgákra:
- augusztus 27. 9.00 (szaktanárok)
- augusztus 28. 9.00 (szaktanárok)


A javító -és osztályozóvizsgák időpontja: augusztus 29. 9.00
Kérem minden érintett tanuló pontos megjelenését!


Tanévnyitó ünnepély: szeptember 1. (vasárnap) 16.30 iskola udvara.
Kérek mindenkit, hogy ünnepi öltözékben jelenjen meg!


Nagy szeretettel köszönjük azoknak a kedves Szülőknek a segítségét, akik a nyár folyamán munkájukkal, szorgalmukkal, ötleteikkel hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeik szebb, esztétikusabb környezetben, tantermekben kezdhessék meg a tanévet! Minden ilyen kezdeményezésnek és felajánlásnak, munkának szívből örülünk!


A tanév megkezdéséig még kívánunk kellemes, pihentető nyári napokat nagy szeretettel:
Tóth Ilona igazgató és a gyárvárosi iskola Közösségenyarvegi_lufis.png


megjelent: 2019. 08. 14. | 20:16

Nyári nyitvatartás - 2019

megjelent: 2019. 06. 30. | 12:30

Ebéddel kapcsolatos ügyintéző helyek

megjelent: 2019. 05. 28. | 10:18

ADÓ - 1%

megjelent: 2019. 05. 09. | 09:48

Meghívó - Szirom Est 2019

megjelent: 2019. 05. 07. | 10:22

Formáld át! ökoversenyAz Ökováros-Ökorégió Alapítvány a Lépj! oktatási program keretében vetélkedőt szervezett a 4. évfolyamosok számára. A Formáld át! ökoverseny döntőjében a 3 internetes forduló után, iskolánkat a 4.a osztály 4 tanulója képviselte. A Géczi Karolina, Papp Georgina, Tölgyesi Debóra és Horváth Zoé alkotta csapat 30 résztvevő közül a 4. helyezést vívta ki. Jutalmuk egyhetes ökotábor!

Gratulálunk!

formald_at__img_20190416_094822_1600.jpg   formald_at__img_20190416_123549_2_1600.jpg   formald_at__img_20190416_124448_1600.jpgmegjelent: 2019. 04. 25. | 09:06

Húsvéti köszöntő"Gyermekkoromnak szép emléke,
Köszöntelek, húsvét vasárnap!
Száll a szívemre égi béke
Ünnepén a Feltámadásnak."

/Benedek Elek/


Boldog, békés, derűs, örömteli Húsvéti Ünnepeket kíván nagy szeretettel: a gyárvárosi iskola Közössége


husveti_tojasok__resized.jpg


megjelent: 2019. 04. 16. | 08:48

Füstmentes város, kémények nélkülGyermekrajzokon kelt életre a város. Több mint hatszáz pécsi általános iskolás rajzolta meg a PÉTÁV Kft. felhívására, mit is jelent számára egy olyan város, amelyben nincsenek kémények és tiszta a levegő.
Iskolánk tanulói is neveztek a versenyre. Az 1-2. osztályosok kategóriájában a 2. b osztályból Hantosi Bianka 2. helyezést ért el, Kovács Vanessza pedig a zsűri különdíját hozhatta el.

Gratulálunk!megjelent: 2019. 04. 16. | 08:48

BeiratkozásNagy szeretettel várjuk a leendő kis elsősöket iskolánkba!


beiratkozas__plakat__2019.jpg


megjelent: 2019. 04. 08. | 20:48

Így zenélnek a mi művészetis Növendékeinkigy_zenelunk_mi__2019_0402__01.png   igy_zenelunk_mi__2019_0402__02.png


megjelent: 2019. 04. 02. | 09:48

Iskolai előkészítő információk

megjelent: 2019. 03. 22. | 09:24

Beiratkozási információk

megjelent: 2019. 03. 22. | 09:15

ADÓ - 1%

megjelent: 2019. 03. 13. | 10:48

Tavasz, Kerti munkák - VirágföldKedves Diákok, Szülők!


Megérkezett a tavasz, itt a kerti munkák ideje. Iskolakertünket is szeretnénk bővíteni, a magas ágyásokba új növényeket ültetni. Ehhez idén is szükségünk lenne sok-sok virágföldre. Kérjük, segítsetek, segítsenek! Áprilisig várjuk a föld adományokat, amik az osztályfőnököknél vagy a portán adhatók le.

Előre is köszönjük a támogatást!

megjelent: 2019. 03. 08. | 11:20

Március havi ütemtervhavi_utemterv__201903_marc_01.jpg   havi_utemterv__201903_marc_02.jpg


megjelent: 2019. 03. 08. | 11:20

LEGO építő programon jártunkA tekerd! nyíregyházi LEGO mozaikkép építő csoport 2019. február 22-én a Kodály Gimnáziumban a Keleti városrésznek szóló gyermek-közösségépítő és tehetségfejlesztő programot szervezett. Iskolánkból a 6.a és a 7.b osztály tanulói vettek részt ezen a rendezvényen. A gimisekkel közösen Kodály Zoltán portréját rakták ki, az iskola névadója okán.
tekerd_lego__20190222_102121_1600.jpg   tekerd_lego__20190222_103835_1600.jpg   tekerd_lego__20190222_103900_1600.jpg   tekerd_lego__20190222_105914_1600.jpgmegjelent: 2019. 03. 05. | 10:32


kereszt
"A jó lelkek csillagként élnek tovább..."


Szomorú szívvel tudatjuk, hogy kedves Kollégánk

Elek Gábor

életének 64. évében váratlanul, tragikus hirtelenséggel elhunyt.


Utolsó útjára 2019. március 7-én, 12 órakor kísérik a nagykozári temetőben mindazok, akik szerették, becsülték, tisztelték.


A gyárvárosi iskola Közössége

megjelent: 2019. 02. 27. | 10:08

Rajzverseny

megjelent: 2019. 02. 27. | 09:53

Meghívó - Nyílt nap 2019.03.13.

megjelent: 2019. 02. 27. | 09:50


kereszt
Eltávozott az élők sorából kedves és szeretett Kollégánk, ELEK GÁBOR.

Gábor, amíg élt, SZOLGÁLT!

Alázattal, hittel, becsülettel, odaadással, szorgalommal, akarattal, kitartással, elszántsággal és mély EMBERSÉGGEL.

Szolgált bennünket a háttérből láthatatlanul úgy, hogy mindig és mindenkor az iskola és a gyerekek érdekeit képviselje.

Nem volt olyan kérdés, amire ne válaszolt volna,
nem volt olyan feladat, amit ne végzett volna el,
nem volt olyan munka, amit ne vállalt volna el.

Mindig csak adott, adott és adott!

Adott a Családjának, adott a kollégáinak, adott az ismerőseinek, adott a környezetében Mindenkinek!


"adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet." - ezeket kaptuk TŐLE!


Gábor a szívünkben ÉL TOVÁBB, őrizzék meg Önök is kedves Lényét, mosolygós arcát, önzetlen, tiszta SZERETETÉT!

Utolsó útjáról, temetéséről időben értesítjük Önöket!

Isten Veled DRÁGA GÁBOR!

A gyárvárosi iskola teljes Közösségegyertyak.png


megjelent: 2019. 02. 17. | 20:42

Január havi ütemtervhavi_utemterv__201901_jan__jav01.jpg   havi_utemterv__201901_jan__jav02.jpg


megjelent: 2019. 01. 09. | 10:48

Meghívó - Nyílt nap 2019.01.15.

megjelent: 2019. 01. 07. | 10:50

TájékoztatóKedves Szülők és Nagyszülők!


Ma iskolánkban egy részleges áramszünet és az ennek következtében előállt fűtés hiánya miatt 3 tanórát biztosítottunk tanulóink számára, majd ebédet és napközis ügyeletet!

Amelyik szülő nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, azok számára engedélyeztük gyermekük otthonukba való távozását.

Köszönjük a szülők segítő együttműködését, azonnal partnerek voltak a helyzet objektív és higgadt kezelésében.

A pécsi tankerület és az EON a lehető leghamarabb megoldotta és elhárította a problémát, így délután 1 órára sikerült helyre állítani a rendszert és megkezdődött a fűtés.

Holnaptól nagy szeretettel várjuk minden tanítványunkat az órarend szerinti tanórákra!

Ne feledkezzenek el arról, hogy holnap délután /december 18./ a hagyományos és meghitt karácsonyi koncertünk kerül megrendezésre a gyárvárosi templomban!

Köszönjük a megértésüket, türelmüket és együttműködésüket!


Tóth Ilona igazgató és a Gyárvárosi iskola közössége

megjelent: 2018. 12. 17. | 20:24

Karácsonyi üdvözlet

megjelent: 2018. 12. 12. | 10:54

December havi ütemtervhavi_utemterv__201812_dec_01.jpg   havi_utemterv__201812_dec_02.jpg


megjelent: 2018. 11. 30. | 12:45

Ütős hírekA Kossuth-díjas, 2016-ban a világ legjobb ütőhangszeresének választott HORVÁTH KORNÉL a Zsolnay Negyedben tartott kurzust és koncertet.

Iskolánk ütőhangszeres növendékei is részt vettek az eseményen (Horváth Diána, Barka Botond, Královics Richárd, Pap Máté).
Pap Máté társai unszolására teltház előtt játszott is a Művész Úrnak!

Visszajáró ütőhangszereseink is részt vettek az esten! (Foral Zsófia, Somlai Petra)

utos_hirek__20181128_180829_1600.jpg   utos_hirek__20181128_182423_1600.jpg


megjelent: 2018. 11. 30. | 11:43

Meghívó - Nyílt nap 2018.12.07.

megjelent: 2018. 11. 30. | 10:06

Meghívó - Adventi hangulatok Gyárvárossal 2018

megjelent: 2018. 11. 27. | 12:06

Meghívó - Rotary Advent 2018

megjelent: 2018. 11. 27. | 11:43

Ebédbefizetés - Információk

megjelent: 2018. 11. 07. | 09:49

Iskolaelőkészítő foglalkozások

megjelent: 2018. 10. 09. | 09:48

Október havi ütemtervoktoberi_utemterv_sz_01.jpg   oktoberi_utemterv_sz_02.jpg


megjelent: 2018. 10. 05. | 08:22

Ebéddel kapcsolatos ügyintéző helyek

megjelent: 2018. 09. 18. | 09:38

Dietetikus fogadóórák

megjelent: 2018. 09. 18. | 18:04

Szülői tájékoztatókKedves SZM Szülők!
Kedves Szülők és Nagyszülők!


Nagy szeretettel hívjuk és várjuk Önöket az év első szülői tájékoztatójára!

Időpontok:

2018. szeptember 19. /szerda/
  1. Szülői Munkaközösségi megbeszélés /a szülői munkaközösségi vezetőket várjuk/: Rajnai Henrik Zeneterem 16.00
  2. Szülői értekezletek /alsó tagozat/: osztálytermek 16.30
  3. Szülői értekezletek /felső tagozat/: osztálytermek 17.15
Kérjük, hogy Gyermekeik érdekében jöjjenek el és tájékozódjanak az év eseményeiről, teendőiről, feladatairól, lehetőségeiről!

Szeretettel várunk Mindenkit!

A gyárvárosi iskola pedagógus közössége


meghivo_kep.png


megjelent: 2018. 09. 18. | 17:51

Iskolafilm


megjelent: 2018. 09. 01. | 09:01

Segítségre lenne szükségünkKedves Szülők! Kedves Apukák!


Iskolánk hamarosan szeretettel várja kis tanítványait, s igyekszünk a tanév elkezdéséhez a legjobb feltételeket megteremteni!
Szükségünk lenne vállalkozó kedvű Apukákra, akik időpontot egyeztetve segítenének abban, hogy a bútorok, eszközök minden teremben a helyükre kerülhessenek!
Erre lehetőség van ezen a héten! (augusztus 27 - augusztus 31-ig!)
Jelenleg kevés a létszámunk munkaerőben, így kérem a pakoláshoz szíves segítségüket!
Kérem, hogy legalább 4-5 Apuka jöjjön egyszerre, egy időben a hatékonyság miatt!
Segítségüket, felajánlásukat előre is nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük!

Tóth Ilona és a gyárvárosi közösség


pakolas__201809.png


megjelent: 2018. 08. 27. | 00:02

Tanévnyitó

megjelent: 2018. 08. 23. | 09:14


oldalsav__logo__kip.png

oldalsav__tabla__pte_partnerintezmenyi.jpg

oldalsav__logo__vodafone_digitalis_iskola.jpg

oldalsav__logo__boldogiskola.png

oldalsav__logo__akkreditalt_kivalo_tehetsegpont.jpg

oldalsav__logo__okoiskola.jpg© Copyright 2010 Kollár Richárd - Minden jog fenntartva.

Oldaltérkép