SZIROM
Szieberth bert Művészetoktatás

Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PÉCS - GYÁRVÁROS
fejlec

ÉTKEZÉS BEFIZETÉS


2014. OKTÓBER 20-ÁN 8.00 - 15.30 ÓRÁIG AZ ISKOLA GAZDASÁGI IRODÁJÁBAN.


AZ INGYENESEN ÉTKEZŐKNEK AZ ALÁIRÁSUKKAL KÉRNI SZÜKSÉGES AZ ÉTKEZÉST NOVEMBER HÓNAPRA.

megjelent: 2014. 10. 18. | 08:49

Vezetőségi ügyelet rendje

    Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Tóth Ilona igazgató Szülők részére --- 15:30 - 16:30 --- --- ---
Szekeres Imre igazgató helyettes Szülők részére --- 7:30 - 8:30 --- --- ---
Hajdu Orsolya iskolatitkár Szülők részére 8:00 - 9:00 8:00 - 9:00 8:00 - 9:00 8:00 - 9:00 8:00 - 9:00
Tanulók részére 9:45 - 10:00 9:45 - 10:00 9:45 - 10:00 9:45 - 10:00 9:45 - 10:00

megjelent: 2014. 10. 16. | 09:09

Iskola Egészségügyi Szolgálat

Aktualitások: 2014. október

 • Kérjük a szülőket, továbbra is fokozottabban ellenőrizzék a gyermekek haját a fejtetvesség megelőzése érdekében!
 • A 6. évfolyamon kötelező MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) és DPT (torokgyík, szamárköhögés, vérmérgezés) elleni emlékeztető védőoltás lesz. (Egy alkalommal a két felkarba kapják az oltást a tanulók.)
  Az oltás várható időpontja: 2014. október 14. (A tanulókon keresztül küldött szülői tájékoztatókat kitöltve, aláírva és a védőoltási kiskönyvet kérjük beküldeni!
 • A 7. évfolyam lánytanulói számára a kért méhnyakrák megelőzését szolgáló HPV elleni védőoltás lesz. Az oltás várható időpontja: 2014. október 14.

megjelent: 2014. 10. 08. | 13:31

Szülői értekezletek

2014. szeptember 24.
 • 17:00 - 2-8. évfolyam szülői értekezlet
 • 17:45 - SZM megbeszélés
 • 17:45 - Zenekari tagok szülői értekezlete VÁLTOZÁS
  2014. november 25. (péntek) 16:00 - Zenekari tagok szülői értekezlete
megjelent: 2014. 09. 23. | 20:45

A tanév rendje

Kedves Szülők, Nagyszülők!

Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a 2014/2015-ös tanév rendje megtalálható az Iskolánkról menüpont, 2014/2015 tanév rendje almenü alatt.
megjelent: 2014. 09. 23. | 20:38

Iskolai ügyelet

Szülői írásbeli kérelem alapján a következő ügyeleteket lehet igénybe venni:
 • Reggeli ügyelet:
  • Alsós tanulók részére 6 óra 30-tól 7 óra 30-ig a 7-es teremben.
  • Felsős tanulók részére 6 óra 45-től 7 óra 30-ig a 27-es teremben.
 • Délutáni ügyelet
  • 16 órától 16 óra 30-ig a 7-es teremben.

megjelent: 2014. 09. 22. | 23:09

ÉTKEZÉS BEFIZETÉS


2014. SZEPTEMBER 15-ÉN 8.00 - 15.30 ÓRÁIG AZ ISKOLA GAZDASÁGI IRODÁJÁBAN.


AZ INGYENESEN ÉTKEZŐKNEK AZ ALÁIRÁSUKKAL KÉRNI KELL AZ ÉTKEZÉST OKTÓBER HÓNAPRA.

megjelent: 2014. 09. 11. | 12:02

Tanévnyitó 2014/2015


megjelent: 2014. 09. 04. | 11:42

Iskola Egészségügyi Szolgálat

Aktualitások: 2014. szeptember

 • Az iskolakezdéskor kérjük a szülöket, fokozottabban ellenőrizzék a gyermekek haját a fejtetvesség megelőzése érdekében!
 • Az 1. osztályos tanulók védőoltásairól szóló orvosi igazolást 2014. szeptember 5-ig kérjük leadni!
 • 7. évfolyamon kötelező HEPATITIS B. elleni védőoltás lesz.
  Az oltás várható időpontja: szeptember 16.
  (A tanulókon keresztül küldött szülői tájékoztatókat kitöltve, aláírva és a védőoltási kiskönyvet kérjük beküldeni!
 • 7. évfolyam lánytanulói számára lehetőség van a méhnyakrák megelőzését szolgáló HPV elleni védőoltás kérésére!
  (A tanulókon keresztül küldött szülői tájékoztatókat kitöltve, aláírva 2014. szeptember 9-ig kérjük visszaküldeni!)

megjelent: 2014. 09. 04. | 09:46

Tájékoztató és nyilatkozat MENZA kártya


megjelent: 2014. 09. 01. | 10:32

Tájékoztatás étkezési támogatásról (étkezési segélyről)

Tájékoztatom, hogy Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének rendelete (Ör) szabályozza az étkezési támogatás (étkezési segély) nyújtásának feltételrendszerét 2014. április 1-től.

Jogosultság

2014. április 1-től az önkormányzattól igényelhető étkezési segély az Ör. 7. pont 15/A §-a alapján meghatározott jogosultság alapján jár, azzal, hogy:
 • a családban az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg 42.750.-Ft-ot)
 • akit szülője vagy törvényes képviselője egyedül nevel, és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át (jelenleg 48.450.-Ft-ot)
 • egy illetve két eltartott gyermek esetén igényelhető, akik normatív étkezési kedvezményre egyébként nem jogosultak


Kérelem

A kérelem „Kérelem gyermekintézményi étkezési támogatás megállapítására” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be, amely az oktatási intézményben kérhető.


Kérelem benyújtása, elbírálása

A kérelmet kitöltés után a 3. számú Szociális központhoz kell benyújtani elbírálásra.
Cím: 7633 Pécs, Esztergár L. u. 19 (Bányász épület földszint)

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13-17 óra, szerda: 8-17 óra


A támogatás összege, hatálya, bejelentése

A támogatás összege a határozatban kerül megállapításra. Megállapítás módja: egy jogosult gyermek esetében napi 150.-Ft, két jogosult gyermek esetében gyermekenként napi 100.-Ft az igénybe vett étkezési napokon.

A támogatás az igény benyújtását követő hónap első napjától egy évre állapítható meg.

Az elbírálást követően, a Szociális központ által kiadott határozatot a kézhezvételt követően a szülőnek az iskola étkezési térítési díj beszedőjének kell benyújtania, aki annak másolati példányát megőrzi (eredeti példány a szülőé).


A támogatás megszüntetése

Meg kell szüntetni az étkezési támogatást, ha:
 • a gyermek Pécs közigazgatási területén kívül eső köznevelési intézménybe kerül
 • a kedvezményezett gyermek normatív étkezési kedvezményre szerzett jogosultságot
 • a kedvezményezett gyermek tanulói jogviszonya megszűnt
 • ha a jogosultsági feltétel megszűnik
 • a jogosult kérésére

megjelent: 2014. 09. 01. | 11:12

ÉTKEZÉS PÓTBEFIZETÉS

FIGYELEM!

ÉTKEZÉS PÓTBEFIZETÉSRE (készpénzes befizetés) VAN LEHETŐSÉG:

2014. SZEPTEMBER 2-ÁN 8.00 - 12.00 ÓRÁIG AZ ISKOLA GAZDASÁGI IRODÁJÁBAN.


INGYENESEN ÉTKEZŐKNEK A HATÁROZATOK LEADÁSA, NYILATKOZATOK KITÖLTÉSE FOLYAMATOSAN.

megjelent: 2014. 09. 01. | 10:22

Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyvek kiosztása a rendeletnek megfelelően az első tanítási napon történik. (szeptember 1.) A gyerekek a könyveket az osztályfőnököktől kapják meg.

Kérem, akinek változott az ingyenességre való jogosultsága, azaz fizetősből ingyenes, illetve ingyenesből fizetős változás történt, jelezze az iskolában az első tanítási nap előtt!

A fizetős tanulók esetében, akik augusztus 15-ig befizették a könyvek ellenértékét, azokról értesítést kapunk, nem kérünk befizetési igazolást, megkapják a könyveiket. Azok a fizetős tanulók, akik aug. 15-e után fizették be a könyvek árát, azoknak a tankönyvek átvételéhez a befizetést igazoló csekk bemutatása szükséges. Kérem, ezt küldjék el gyermekükkel!

Ingyenes tankönyvek esetében pedig az ingyenességre jogosító irat bemutatása szükséges. Az ingyenes tankönyveket csak az érvényes igazolás bemutatása után kaphatják meg a tanulók. Kérem, küldjék el az igazoló iratot!

Az 1. és 2. osztályos tanulók alanyi jogon ingyenesek, nincs szükség semmiféle igazolásra.

Balogh Gábor tankönyvfelelős

megjelent: 2014. 08. 25. | 19:46

Tanévnyitó ünnepély

Kedves Tanítványaink és Szüleik!

Tanévnyitó ünnepélyünk 2014. augusztus 31-én, vasárnap délután 5 órakor lesz az iskolában.

Az iskola vezetősége és tantestülete

megjelent: 2014. 08. 25. | 13:09

A Bányász Hagyományőrző Klub hírei


megjelent: 2014. 08. 09. | 22:55

Gyászhírkereszt


"Úgy vágytam ide, s most már szállnék!"

Elsuhant egy "Angyal-Lélek", s Gyárváros szíve beleremegett!

A mi Drága, felejthetetlen, emberségből és hitből örök példát adó Kolléganőnk,
Szarvas Lászlóné (a mi Frida nénink),
életének 77. évében eltávozott közülünk.

Búcsúzunk Tőle
- Pécsen, a Pius Templom gyászszertartásán 2014. 07. 31. 16 órakor,
- Sopronban, a régi temető Jakab kápolnájában 2014. 08. 08. 15 órakor.

Bennünk és sok száz tanítvány lelkében élsz tovább Mindörökké!
A gyárvárosi Iskola Tanulói és Kollégáid

megjelent: 2014. 07. 28. | 20:14

Tankönyvekkel kapcsolatos információk 2014/2015

A 2014/2015. tanév tankönyvcsomag árai.

Tisztelt Szülők!

Az 1. és a 2. osztályokban az állam ingyenesen biztosítja a tankönyveket. A többi évfolyamon tanuló gyerekek közül az ingyenességre jogosultaknak csak a zeneiskolai szolfézs könyvekért kell fizetni. Ezek ára várhatóan kb. 2000 Ft. Ezeket a tanév első két hetében fogjuk igény szerint beszerezni.

A fizetős diákok a nyár folyamán díjbekérőt és csekket kapnak a tankönyvek áráról a Könyvtárellátótól. A tankönyvcsomagok várható árai a következők:
Osztály Ár
1. a osztály ingyenes
1. b osztály ingyenes
2. a osztály ingyenes
2. b osztály ingyenes
3. a osztály angol 11 632 Ft
3. a osztály német 8 080 Ft
3. b osztály 10 982 Ft
4. a osztály angol 11 759 Ft
4. b osztály 12 076 Ft
5. a osztály angol 14 822 Ft
6. a osztály angol 14 140 Ft
6. a osztály német 11 760 Ft
6. b osztály német 11 760 Ft
7. a osztály angol 13 720 Ft
7. a osztály német 13 365 Ft
7. b osztály angol 13 720 Ft
7. b osztály német 13 365 Ft
8. a osztály 9 730 Ft
8. b osztály 9 730 Ft

Felhívom a figyelmüket, hogy az ingyenes tankönyveket csak az igazolások bemutatásával lehet igénybe venni. Kérem a kedves szülőket, hogy gondoskodjanak az igazolások érvényességéről, mivel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények többsége a nyár folyamán lejár. A tankönyvek átvételéről augusztus folyamán tájékoztatjuk Önöket.

A tankönyvtörvény értelmében a tankönyvek terjesztését a KELLO végzi ( konyv.kello.hu ), így azzal kapcsolatban információkért (fizetés módja, határideje…) fordulhatnak a pécsi Kello Infóponthoz.

Elérhetőségeik:
 • Cím: Pécs, Szent Mór utca 2.
 • Telefon: 06-1-237-6900 (1. menüpont, majd a 72-es körzetszám megadása)
 • E-mail: kellopont-pecs@kello.hu

Balogh Gábor
tankönyvfelelős
megjelent: 2014. 07. 02. | 08:52

Tanévnyitó ünnepély

2014. augusztus 31. 17.00 óra
megjelent: 2014. 06. 11. | 08:52

Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek

A leendő első osztályos Szülőket szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk az első szülői megbeszélésre, tájékoztatásra 2014. június 16-án 16.30 órakor iskolánkba.

Tóth Ilona igazgató
Csányi Katalin tanító
Mendlerné Bencsik Magdolna tanító
megjelent: 2014. 06. 11. | 08:52

Nyári Napközi

2014. június 23 - július 11. (szervezi: Gábos Adrienn)
megjelent: 2014. 06. 11. | 08:52

Ballagás (Búcsú a 8. osztályosoktól)

2014. június 14. szombat 9.00 óra
megjelent: 2014. 06. 11. | 08:52

Tanévzáró Ünnepély

2014. június 13. péntek 17.30 óra
megjelent: 2014. 06. 11. | 08:52

Vidd az utcára a művészetet - Gyárvárosi Pécsi Party


megjelent: 2014. 05. 27. | 14:33

Virágot az Óvodáknak, Iskoláknak


Köszönjük a Pécsi Árkád Bevásárlóközpontnak a sok szép virágot, a több száz virághagymát! A virágos növények iskolánk udvarát díszítik. A virághagymákat a gyerekek ősszel fogják a virágágyásokba kihelyezni.
Iskolánk tanulói, dolgozói hálásak az Árkád munkatársainak. Külön köszönjük Hahner Klaudia centermenedzsernek az együttműködést!


Tisztelettel:

Tóth Ilona
igazgatónő
megjelent: 2014. 05. 27. | 14:28

Tanítás nélküli munkanap

Értesítjük a kedves Szülőket, Nagyszülőket, hogy 2014. június 2-án (hétfőn) tanítás nélküli munkanap lesz!

megjelent: 2014. 05. 12. | 08:50

Meghívó: Sziget Fesztivál

sziget_fesztival_ff_141x210_kulso_kesz.png   sziget_fesztival_ff_141x210_belso_kesz.png

megjelent: 2014. 05. 12. | 08:45

GYÁRVÁROSI MAJÁLIS! - IDÉN ELŐSZÖR!

Kedves Szülők, Nagyszülők, Tanítványaink!

2014. május 9-én, 11 órától iskolánk egy vidám, mókás, önfeledt délelőttre hív Benneteket, Önöket!
Lesznek érdekes, izgalmas játékok, versenyek, közben pedig hűsítő italok és finom édességek! Igazi színes élménykavalkád!

A program szervezői: Meláthné Magyar Ildikó és Sánta Ferencné (Hajni néni)

Kérem a Kedves Szülőket, hogy legyenek segítő Társaink, Partnereink ezen a napon!

Kéréseink:
 • Minden osztályból 1-2 Anyuka, Apuka, Nagyszülő segítségét a játékok lebonyolításában!
 • Örülnénk a sütemény, üdítő felajánlásoknak!
 • Kérjük, hogy osztályonként segítsenek bennünket felajánlott tárgyakkal, (ami lehet jó állapotú könyv, játék, tárgy, plüss stb.) illetve bármivel, aminek örülni tudnak a Gyerekek!

E délelőttnek kettős célja van:
 • Egyrészt az önfeledt játék öröme (amiben Gyermekeinknek egyre kevésbé van része),
 • másrészt iskolánk támogatása, fejlesztése megújulása, megújítása.

A játékok használatához belépőjegy vásárlása szükséges, így kedves Gyerekek kérünk Benneteket, hogy gyűjtsétek a zsebpénzeteket, amit e nemes célra ajánlhattok fel!

Ezen a napon 13 óráig tart a Majális, délután (13-16 óráig) összevont napközis ügyeletet biztosítunk Gyermekeink számára!

A délutáni zenei órák meg lesznek tartva!


Vidám májust és Majálist Mindannyiuknak!


megjelent: 2014. 04. 24. | 09:10

SZIROM-EST meghívó

szirom_est_meghivo_2014_arany_01_20140407_1203.png   szirom_est_meghivo_2014_arany_02_20140408_0939.png

megjelent: 2014. 04. 08. | 12:20

2014. 03. 31. Rádióriport

Iskolánk művészeti tevékenységeit, projektjeit mutatta be a Kossuth Rádió Közelről című műsora.
A riportot készítette: Körmöczi Zsuzsanna

A felvétel az alábbi linkről letölthető, meghallgatható:

2014. 03. 31. RÁDIÓRIPORT
megjelent: 2014. 04. 02. | 14:31

Étkezési támogatás (étkezési segély)


megjelent: 2014. 03. 28. | 10:02

Adakozás a beteg gyerekeknek! - Palacsinta Nap Iskolánkban

Iskolánk Diákjai és Szülei résztvevői és támogatói voltak a Szemem fénye Alapítvány I. Palacsinta Napjának, ahol a daganatos, beteg gyerekek gyógyítása és kezelése a cél.
Tanulóink érzékenyen és őszinte szívvel adakoztak, hogy segíthessenek a beteg gyerekeknek. Igazi közösségi napot éltünk át együtt, ahol játszottunk, táncoltunk, mozogtunk, énekeltünk, a Szülők pedig "gyártották" a rekord mennyiségű palacsintát, ami pillanatok alatt elfogyott. A bevétel 40.175 Ft volt, amit átadtunk az Alapítvány Képviselőinek.

Tisztelettel köszönöm a Szülők és Diákjaink együttérző, segítő szándékát, köszönöm Mendlerné Bencsik Magdolna tanítónő színvonalas szervezési és mozgósítási tevékenységét!

megjelent: 2014. 03. 12. | 11:40

Helyi buszmenetrend kedvező alakulása

busz_rajz


Kedves leendő Elsős Diákjaink és kedves Szülők!

Iskolánk tájékoztatja Önöket, hogy a helyi buszmenetrend kedvezően alakult iskolánk megközelíthetősége, elérhetősége szempontjából. Körjáratok indultak, melyek megállnak az iskola előtti buszmegállóban, illetve nem kell átszállni a Budai Vámnál. Kérésüknek megfelelően reggeli ügyeleti szolgálatot is tudunk biztosítani a buszmegállóban.

Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket és Benneteket kedves Gyerekek, megújult művészetoktatási lehetőségeinkkel és egy igazán "gyermekbarát", sokszínű tevékenységet biztosító iskolával!

megjelent: 2014. 03. 12. | 11:40

Fogadó órák

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket fogadó óránkra, ahol az év vége közeledtével tájékozódhatnak Gyermekük eredményeiről, illetve a további feladatokról. /2014. március 19. szerda 17 óra/
Kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel!

Köszönettel: Tóth Ilona és a Nevelőtestület

megjelent: 2014. 03. 12. | 11:40

Ünnepi térzene és Mazsorett Formáció

pantlikas_kokarda


Ünnepi térzene és Mazsorett Formáció a Nemzeti Ünnep tiszteletére március 14-én 16 óra 30 perckor iskolánk előtt! /Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs, Zsolnay Vilmos út 90./

Szeretettel hívunk minden helyi Lakost, erre járó Érdeklődőt, Szülőket, Nagyszülőket, Ismerősöket, régi Tanítványokat és Kollégákat!


Iskolánk kis "márciusi zenészei és táncosai"

megjelent: 2014. 03. 12. | 11:40

Március 15-i ünnepi műsor

pantlikas_kokarda
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődő Szülőt és Nagyszülőt nemzeti ünnepünk műsorára, melyet 2014. március 14-én, pénteken 10, illetve 11 órakor rendezünk iskolánk tornatermében.


Iskolánk kis "márciusi ifjai" /4. a osztályosaink/

megjelent: 2014. 03. 12. | 11:40

Hit és erkölcstan, illetve erkölcstan

Tisztelt Szülők!

A 2014-2015-ös tanévben 5. osztályba lépő gyerekek számára új tantárgyként a hit és erkölcstan, illetve erkölcstan választása lehetséges.
A hit és erkölcstant a választott egyházak hitoktatói végzik itt az iskolában, órarendbe építve, az erkölcstant az erre képesítéssel rendelkező iskolában tanító pedagógus tanítja.
Ehhez tájékoztatót tartanak 2014. március 11-én 16 órakor az egyházak képviselői, amelyre meghívom Önöket. A nyilatkozatot a választásról április végéig kell megtenniük itt az iskolában.

Tóth Ilona, igazgató

megjelent: 2014. 03. 06. | 12:45

Palacsintanap


megjelent: 2014. 03. 04. | 09:28

FELOLVASÓ-MARATON

Tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket (szülőket, volt tanítványokat, környékbelieket), akik együtt szeretnék átélni az olvasás örömét 2014. február 18-án 13.30 és 16 óra között az iskola könyvtárában. Móricz Zsigmond születésének 135. évfordulója az apropó, ezért idén az ő műveiből – regény, színmű, novella, mese – lehet önmagunk és mások örömére felolvasni.
Iskolánk immár hagyományosan részese ennek az olvasást népszerűsítő rendezvénynek, melynek szervezője a Csíkszeredai Megyei Könyvtár. Tavaly Gárdonyi Géza műveiből szemezgettünk 6 ország közel 22 ezer magyar anyanyelvű felolvasójával együtt. A résztvevők most is egy névre szóló könyvjelzőt kapnak ajándékba, mint eddig.

Várunk minden olvasni szerető vendéget!

megjelent: 2014. 02. 10. | 09:46

Ebédbefizetések időpontjai


megjelent: 2014. 01. 27. | 18:57

Zenekari szülői értekezlet, fogadó órák


megjelent: 2014. 01. 19. | 13:12

Nyílt nap elmarad

Kedves Szülők!

A 2014. január 26. 1600-ra meghirdetett nyílt nap elmarad.


megjelent: 2014. 01. 19. | 13:12

IDŐPONTOK JAVÍTÁSA

Szülői értekezletek, fogadó órák
 • 2014. január 28.
  !!! JAVÍTVA !!! 2014. január 29. szerda
  • 1615 - SZM megbeszélés
   1630 - SZM megbeszélés
  • 1700 - Szülői értekezlet
   1700 - Szülői értekezlet
  • 1800 - Fogadó óra
   1730 - Fogadó óra


Tanítás nélküli munkanap
 • 2014. január 26. (900 - Félévi értekezlet)
  !!! JAVÍTVA !!! 2014. január 27. hétfő, (900 - Félévi értekezlet)

megjelent: 2014. 01. 14. | 12:45

Meghívó karácsonyi műsorunkra


megjelent: 2013. 12. 06. | 09:20

Meghívó nyilt napjainkra


megjelent: 2013. 12. 06. | 09:20

ISKOLANYITOGATÓ

Kedves Szülők!

Iskolánk minden héten szeretettel hívja, fogadja, játékos, interaktív iskola előkészítő (zeneóvoda, készség- és képességfejlesztő, kézműves) foglalkozásaira a leendő kis elsősöket.

Helyszín: Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, földszint 17-es terem
Időpont: minden szerdán 1615 - 1700 óráig.
A foglalkozásokat vezeti: Mendlerné Bencsik Magdolna

Ez idő alatt az iskola igazgatója szívesen és készséggel áll rendelkezésükre, nyújt felvilágosítást az intézmény oktatási- nevelési lehetőségeiről, a művészetoktatási tevékenységekről.

Tóth Ilona
igazgató

megjelent: 2013. 12. 02. | 13:14

Karácsonyi Vásár

Kedves Szülők, Nagyszülők, Rokonok, Ismerősök!

Iskolánk idén is megtartja a hagyományos Karácsonyi Vásárát, ahol igényes és szép ajándéktárgyak vásárlására lesz lehetőség kedvező áron!
Kérem, hogy jöjjenek és válogassanak kedvükre!

A bevételből tanítványainkat és az iskolát támogatják!

Köszönettel:
Tóth Ilona
igazgató

Időpont:
 • 2013. december: 10. 1300 - 1700 óráig
 • 2013. december: 11. 1300 - 1700 óráig
 • 2013. december: 12. 1100 - 1400 óráig
Helyszín: iskolánk földszinti folyosója.

megjelent: 2013. 12. 02. | 12:32

Tájékoztató a 2013. december 7-i és 21-i munkanapokról

2013. december 7.
 • Délelőtt 4 tanítási óra lesz megtartva már a karácsonyvárás jegyében.
 • Ebéd lesz, délután összevont napközis ügyelet.
 • A délutáni zenei órák, próbák elmaradnak!
2013. december 21.
 • Ezen a napon összevont napközis ügyelet lesz 700 órától.
 • Ebéd nincs, a délutáni zenei órák, próbák elmaradnak!

megjelent: 2013. 12. 02. | 12:26

Vendégtanárunk volt Jana Pauli

Az elmúlt hetekben iskolánk vendége volt Jana Pauli Lipcséből, aki az egyetem elvégzése után gyakorlati idejét töltötte Magyarországon. Diákjaink örömmel fogadták a jó hangulatú német és angol órákon, egy projekten is aktívan részt vettek Jana irányításával, ahol a német ételekről volt szó. Egy tipikus német zöldséges krumplilevest együtt el is készítettek. Finom volt!

Iskolánk nevében köszönetünket fejezzük ki a Kaesz családnak, akik Jana önzetlen vendéglátói voltak.

KÉPEK ITT

megjelent: 2013. 12. 02. | 09:12

Iskolanyitogató 2013


megjelent: 2013. 10. 28. | 07:30

Október 23-i megemlékezés


megjelent: 2013. 10. 24. | 08:46

Programok, események

 1. Zenélő Zöld Utca:
  • 2013. október 11. - 1630
  • 2013. október 18. - 1630
Minden alkalommal kivisszük az iskola elé a zenekart, a mazsorett csoportot, néptáncosainkat, a kórust!
Kérem, ha van lehetőségetek, nézzétek, hallgassátok!

megjelent: 2013. 10. 14. | 09:46

Erzsébet Program, Erzsébet tábor, Erzsébet kirándulás

A 4. a osztály őszi kiránduláson vett részt Fadd-Domboriban szeptember 16-18-ig Timi nénivel és Magdi nénivel. Az Erzsébet Program kertében kedvezményes szállást, ellátást és sportolási lehetőséget kaptak a gyerekek. A további programok során meglátogatták Gáti Mariann Meseházát Faddon, valamint a tolnai Kékfestő Műhelyt. A tábor ideje alatt tartották az Erzsébet Program sajtótájékoztatóját Domboriban, melynek tv felvételein a gyerekek is szerepeltek.

2013. október 3.   Mendlerné Bencsik Magdolna
    osztályfőnök

Képek a galériában

Videók:
http://www.echotv.hu/mozaik-2013-09-25-mozaik
http://www.hirado.hu/Videok/2013/09/17/18/Duna_Hirado_2013_szeptember_17_18_00.aspx

megjelent: 2013. 10. 14. | 08:51

Csengetési rend 2013-2014

 • 0. óra: 0705 - 0750
 • 1. óra: 0800 - 0845
 • 2. óra: 0900 - 0945
 • 3. óra: 1000 - 1045
 • 4. óra: 1055 - 1140
 • 5. óra: 1150 - 1235
 • 6. óra: 1245 - 1330
 • 7. óra: 1350 - 1435
 • 8. óra: 1440 - 1525

megjelent: 2013. 10. 13. | 16:20

A tanév rendje 2013-2014

Szünetek, félév, évvége
 • Őszi szünet: 2013. október 28 - 31. (a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013. október 25. péntek, a szünet utáni első tanítási nap: 2013. november 04. hétfő)
 • Téli szünet: 2013. december 23. - 2014. január 03. (a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013. december 21. szombat, a szünet utáni első tanítási nap: 2014. január 06. hétfő)
 • I. félév: 2014. január 17-ig tart (ellenőrzők kiosztása: 2014. január 24-ig)
 • Tavaszi szünet: 2014. április 17 - 22. (a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. április 16. szerda, a szünet utáni első tanítási nap: 2014. április 23. szerda)
 • Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.

Szülői értekezletek, fogadó órák
 • 2013. szeptember 25.
  • 1700 - Szülői értekezlet
  • 1745 - SZM megbeszélés
 • 2013. november 13. 1700 - Fogadó óra
 • 2014. január 28.
  !!! JAVÍTVA !!! 2014. január 29. szerda
  • 1615 - SZM megbeszélés
   1630 - SZM megbeszélés
  • 1700 - Szülői értekezlet
   1700 - Szülői értekezlet
  • 1800 - Fogadó óra
   1730 - Fogadó óra

 • 2014. március 19. 1700 - Fogadó óra
 • 2014. május 07.
  • 1615 - SZM megbeszélés
  • 1700 - Szülői értekezlet
  • 1800 - Fogadó óra

Tanítás nélküli munkanapok:
 • 2013. szeptember 27. péntek, (900 - Nevelési értekezlet)
 • 2013. október 03. csütörtök, (Papírgyűjtés)
 • 2014. január 26. (900 - Félévi értekezlet)
  !!! JAVÍTVA !!! 2014. január 27. hétfő, (900 - Félévi értekezlet)
 • 2014. március 17. hétfő, (900 - Iskolaközponti értekezlet)
 • 2014. június 02. hétfő, (Pedagógus nap)

megjelent: 2013. 10. 13. | 16:05

Aradi vértanúk napja - Október 6.

Poeltenberg Ernő

Bécsben született 1814-ben, osztrák nagybirtokos nemesi családból. Felesküszik a magyar alkotmányra. A szabadságharc ügyéhez haláláig hű marad, azonosul annak céljaival. Magyarul nem beszélt, mégis így határozta meg érzéseit:

"Csak a nyelvem német, szívem magyar, mert a szabadságért dobog!"

A bíróság kötél általi halálra ítélte, elsőnek kellett meghalnia.

Ő az vértanú, akinek szobrát minden évben iskolánk képviseletében felkeresi néhány osztály, és rövid megemlékezés keretében meg is koszorúzza. Évekkel ezelőtt a Pécsi Városszépítő Egyesület bízta meg intézményünket ezzel a nemes feladattal, amit mi azóta is hűen teljesítünk. Idén a 6. b osztályosok képviselnek bennünket és gyújtanak mécsest az emlékére.

megjelent: 2013. 10. 07. | 12:40

Büszkeségeink

Nyáron 2013. július 20-án mazsorett csoportjaink Pécs Város Mazsorett Együttese és utánpótlás együttese a SZIROM Mazsorett Együttes Balatonberényben, országos és nemzetközi minősítő versenyen vettek részt. Kiváló eredményeket értek el, a szakmai zsűri külön elismerésben részesítette őket.

Eredmények:
 • 4 arany minősítés
 • 1 kiemelt arany minősítés (a legtechnikásabb produkció)
 • 1 ezüst minősítés
Felkészítő tanár, koreográfus: Hajdu Orsolya

A verseny és a nap élményekkel teli, színes és gazdag volt programokban is (fürdés a Balatonban, játék, verseny)!


Köszönöm Kollégámnak a kiváló felkészítő munkát
és a szülőknek a támogatást, együttműködést!
Tóth Ilona igazgató

Sok sikert lányok!

megjelent: 2013. 09. 24. | 09:50

A tanevnyitó ünnepélyről

Iskolánk a tanévnyitó ünnepélyt szeptember 1-én vasárnap délután rendezte. A kis elsősöket iskolánk szimbólumával, a SZIROM kendőkkel köszöntöttük, ők pedig vidám, iskolaváró hangulatot varázsoltak mindenkinek! Ünnepélyünk színvonalas, látványos, hangulatos elemekkel volt átszőve.

Képek hamarosan a Galériában!

megjelent: 2013. 09. 24. | 09:50

Tanítás nélküli munkanap

2013. szeptember 27. (ügyelet nincs !!!)
megjelent: 2013. 09. 24. | 09:50

SZM gyűlés

2013. szeptember 25. 1745

megjelent: 2013. 09. 24. | 09:50

Szülői értekezlet

2013. szeptember 25. (szerda) 1700 óra

megjelent: 2013. 09. 24. | 09:50

Köszönet a segítségért

A Szieberth Róbert Általános Iskola tanulói és tanárai segítségére siettek egy tanárnőnk leányának a műtéti ellátásához. Segítségre volt szükség, s diákjaink és szüleik, pedagógusaink átérezték a válságos helyzetet. Példát mutattak emberségből, odaadásból, tiszteletből!

Nevek:
 • Orsós Julianna és családja
 • 3. a osztály
 • 6. b osztály
 • 6. a osztály
 • a 2013–ban végzett 8.b osztály
 • Óváriné Auguszt Gyöngyi
Köszönöm iskolánk Közösségének!
Tóth Ilona igazgató

megjelent: 2013. 09. 24. | 09:50

Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők!

A könyvosztás a következő napokon lesz:

2013. augusztus 29. (csütörtök) 900-1600 óráig
2013. augusztus 30. (péntek) 800-1300 óráig

Kérem, hozzák magukkal az ingyenességet igazoló iratot (határozat, vagy családi pótlék igazolása, vagy orvosi igazolás, stb.), illetve a tankönyvek árának befizetését igazoló iratot!


Az első osztályosok könyveit az első tanítási napon, 2013. szeptember 2-án 1600 órakor lévő szülői értekezleten lehet majd átvenni.

megjelent: 2013. 08. 26. | 16:50


Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS level 2.1

Pécs Város Mazsorett Együttese

© Copyright 2010 Kollár Richárd - Minden jog fenntartva.

Oldaltérkép